OKRES WAKACYJNY – BASEN NIECZYNNY

W okresie wakacji basen będzie nieczynny